خانه » آموزش آمار و نظرسنجی

رشد و پیشرفت در دنیای کنونی، مخصوصاً در عرصه فناوری، صنعت و تکنولوژی کار خطیری است که نیازمند سرمایه گذاری و مطالعات  و تحقیقات دقیق و علمی در زمینه های مختلف، مدیریت مناسب و کسب دانش و مهارتهای لازم است، که نقش آمار و داده ها در این بین پر واضح است .

به همین منظور نقش آموزش به عنوان ابزار کلیدی در جهت رسیدن به این مهم و بالا بردن سطح علمی و توانمند سازی فرد فرد محققین و دانشجویان در عرصه پژوهش و تحقیقات  ضروری به نظر  می رسد.

دوره های چهار گانه متمرکز، پژوهش و تحقیقات، از  ،الف) دوره مقدماتی آمار ،ب) spss  مقدماتی ، ج)spss  پیشرفته  و د) روش تحقیق ؛ تشکیل شده است.

پس از گذراندن این دوره ها ، از دانشجویان و محققین انتظار می رود که در زمینه انجام پایاننامه و طرح های پژوهشی و تحقیقاتی مربوط به رشته و تخصص خود، به سطح مطلوب رسیده باشند.

دانشجویان و محققین در رشته ها و تخصص های زیر می توانند در این دوره ها حضور داشته باشند : علوم اجتماعی (گرایش پژوهشگری)، علوم تربیتی، روانشناسی عمومی – بالینی ، جامعه شناسی، مشاور و راهنمایی، مددکاری و برنامه ریزی اجتماعی، پژوهش، رفاه اجتماعی ،پزشکی و داندانپزشکی ، اقتصاد،بهداشت (عمومی – حرفه ای – محیط)، مدارک پزشکی ، پرستاری ،تغذیه ، ضبط آمار و مدارک پزشکی، اپیدمیولوژی ، اقتصاد بهداشت ، مدیریت بیمارستان ، و سایر علاقه مندان.

 

در صورت تمایل به شرکت در دوره های آموزشی چهارگانه موسسه پژوهشی آرمان پژوه از طریق صفحه ارتباط با ما، تماس بگیرید.