خانه » مشاوره آماری

موسسه پژوهشی آرمان پژوه، با هدف کمک به پژوهشگران و دانشجویان جهت ارتقای کیفی و کمی تحلیل های آماری و خدمات ذیل را به شما ارائه می دهد:

  1.  روش تحقیق
  2. انتخاب روش آماری مناسب
  3. انتخاب روش مناسب رتبه بندی
  4. مشخص کردن بهترین روش تعیین متغیرهای تاثیرگذار در پژوهش
  5. مشخص کردن روش آماری مقاله
  6. ارائه پیشنهاد در زمینه پر بار نمودن تحلیل ها
  7. مشاوره در خصوص رفع مشکلات آماری
  8. مشاوره در خصوص رفع ایرادات آماری پایان نامه و مقاله

در صورت تمایل به استفاده از خدمات موسسه پژوهشی آرمان پژوه از طریق صفحه ارتباط با ما، تماس بگیرید.