خانه » نظرسنجی و افکار سنجی

نظرسنجی در دوران معاصر تبدیل به یکی از ابزارهای مهم مورد استفاده تصمیم گیران و صاحبان اندیشه شده است. نظرسنجی ها نشانگر میزان علایق و دیدگاه های مردم یک کشور راجع به موضوعات مختلف است. از خصوصیات این روش آن است که در محیط طبیعی انجام می پذیرد و معمولاً اطلاعات در یک زمان کوتاه گردآوری می شود.

اما مردم اغلب با نظرسنجی آشنا نیستند آنها هم که می دانند اهمیت اندکی برای آن قائلند. بعضی از مردم از نظرسنجی به عنوان یک امر بیهوده و بی فایده یاد می کنند. آنها معتقدند این نظرسنجی ها هیچ گونه تاثیری در مسئولان ندارند و دردی از مردم دوا نمی کنند. برخی از مردم نیز همواره از پاسخ به سئوالات امتناع می ورزند و یا آنکه با احتیاط و دور از نظرات واقعی خودشان اظهارنظر می کنند. جامعه ما امروز شدیداً نیازمند پژوهش برای آگاهی از نگرش ها و رفتار مردم است تا براساس آن تصمیمات به نحو بهتری اتخاذ شود.هر جامعه ای همواره نیازمند پژوهش برای آگاهی از نگرش ها، اطلاعات و رفتار مردم چه به شکل فردی و چه جمعی است.

team-3

در علوم اجتماعی و جامعه شناسی تحقیقات از نوع افکار سنجی و نظر سنجی به سه دسته تقسیم میگردند:

الف – تحقیقات از نوع نظر سنجی برای یافتن اطلاعات کلان جمعیتی و اقتصادی و مانند سرشماری ها و نمونه بردایهای که مرکز آمار یا بانک ملی مرکزی و … انجام می دهند .

ب – تحقیقات از نوع نظر سنجی های سیاسی مانند آنچه که در تمامی کشورها حتی کشورهای کمتر توسعه یافته از سوی احزاب سیاسی و توسط موسسات پژوهشی در هنگام انتخابات و حتی پس از پیروزی در انتخابات بطور متوالی هر سال یک یا چند بار انجام شده و نتایج آنها کاربرد بسیار حیاتی در تدوین برنامه ها و استراتژیهای آنان دارد.

ج – تحقیقات از نوع نظر سنجی های اداری سازمانی ، تجاری و یا بازاریابی که در آن مدیران و مسئولین از طریق  روابط عمومی اداره ، شرکت ، کارخانجات و مراکز تجاری خود جهت بررسی نظرات مخاطبین ، مشترکین یا مشتریان خود در خصوص کالا یا خدمات ارائه شده دست به انجام نظر سنجی های از این دست می زنند تا ضمن شناخت نظرات گروه های هدف و در خصوص کم و کیف عملکرد خود و کالا و یا خدمات ارائه شده زمینه را برای برنامه ریزی علمی و دقیق در افزایش عملکرد و بهره وری مجموعه خود و یا تولید و توزیع بهتر کالا و خدمات در آینده را فراهم نمایند و لذا میتواند نقش بسیار موثری را در تدوین استراتژیهای کلان و دراز مدت مجموعه مربوطه ایفا نماید  .

انواع نظرسنجي ها

 نظرسنجي حضوري
نظرسنجي الكترونيكي
نظرسنجی های پستی
نظرسنجی تلفنی(تلفن همراه، تلفن ثابت)
نظرسنجی اینترنتی
انتشار از طریق پایگاه های اطلاع رسانی
نظرسنجی از طریق پیامک
نظرسنجی از طریق پست الکترونیکی

در صورت تمایل به استفاده از خدمات افکارسنجی و نظرسنجی موسسه پژوهشی آرمان پژوه از طریق صفحه ارتباط با ما، تماس بگیرید.