خانه » ارزیابی ویژه برنامه های هفته دفاع مقدسارزیابی ویژه برنامه های هفته دفاع مقدس شهرداری تهران در بخش تحلیل یافته های برنامه ها سعی برآن  شد تا نتایج حاصل از مشاهدات پژوهشگران در زمان بازدید  در دو بخش توصیفی و تحلیلی ارائه گردد. در بخش توصیفی به بررسی و ارائه نتایج به صورت کلی و همچین به تفکیک مراکز برگزارکننده مراسمات هفته دفاع مقدس پرداخته خواهد شد. در بخش تحلیلی با توجه به فرضیات پژوهش به تحلیل یافته ها پرداخته خواهد شد. در این بخش یافته ها در گروه هایی طبقه بندی و مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

[caption id="attachment_174" align="aligncenter" width="300"]موسسه آرمان پژوه - ارزیابی هفته دفاع مقدس برای مشاهده تصویر بر روی آن کلیک نمایید.[/caption]

در بخش تحلیل یافته موارد ذیل پیشنهاد میگردد:

خوشه بندی مراکز فرهنگی به چهار یا سه دسته با توجه به میانگین وزنی رتبه بندی کلی مراکز رتبه بندی بر محوریت تک برنامه  در مراکز بررسی تاثیر اطلاع رسانی بر سایر استقبال سایر برنامه ها بررسی تاثیر انسجام برنامه ها در استقبال بازدیدکنندگان بررسی  تاثیر کیفیت برپایی غرفه کودک بر استقبال مردم از آن بررسی توزیع نقشه راهنما در استقبال مردم از برنامه ها بررسی استفاده از نماهنگ در استقبال مردم از سایر برنامه ها بررسی انتخاب فضای مناسب در رتبه بندی مراکز فرهنگی بررسی رابطه بین استقبال مردم و رتبه کسب کرده آن مرکز از میان مراکز برخی از شاخص های این پژوهش به شرح ذیل می باشد: 1.         انتخاب فضای مناسب جهت برگزاری برنامه ها و بسته های فرهنگی (3) 2.         نظم و انظباط در اجرای برنامه ها(2) 3.        در کنار هم بودن و انسجام برنامه ها(3) 4.        اجرای برنامه ها حسب زمانبندی های از قبل اعلام شده(2) 5.        میزان استقبال و حضور مردم (1) 6.         تبلیغات و اطلاع رسانی محیطی(3) 7.        میزان پاسخگویی مسئولین اجرایی فرهنگسراها و مراکز فرهنگی(2) 8.        کیفیت نور پردازی(بجز نمایشگاههایی که در صبح فعالند) (3) 9.         کیفیت نصب عکسهای سه بعدی(2) 10.       کیفیت نصب پلات لمینت مناسب و مربوط به جنگ نرم(2) 11.       وجود عینک سه بعدی به تعداد لازم(2) 12.       حضور فعال نماینده تامین کننده در نمایشگاه(2) 13.      حفظ پوشش و شئونات اسلامی نماینده تامین کننده(2) 14.      کیفیت نصب و جانمایی پایه های عینک سه بعدی(1) 15.      کیفیت تجهیزات برگزاری نمایشگاه(میز و صندلی و استند و نور و...)(1) 16.       کیفیت چیدمان کتب ( ۱۲۵ عنوان کتاب) (2) 17.      تسلط مسئول غرفه بر کتب به منظور معرفی مناسب(2) 18.      ارائه تخفیف الزامی 50 درصد کتب نسبت به قیمت پشت جلد(3) 19.       حفظ پوشش و شئونات اسلامی عوامل انسانی غرفه دار(2) 20.       انسجام (همزمانی و هم مکان) نمایش میدانی با سایر برنامه ها(1) 21.       میزان استقبال مردم از نمایش میدانی(1) 22.      کیفیت برپایی غرفه کودک از حیث سازه و فضاسازی(3) 23.      استفاده خلاقانه از ویژه نامه ها و مدلهای نقاشی ارائه شده(3) 24.      میزان استقبال کودکان از این غرفه(1) 25.      حجم و کیفیت ارائه برنامه های ویژه کودکان(3) 26.      اجرای موسیقی نظامی طبق زمان بندی اعلام شده(1) 27.      میزان استقبال مردم از برگزاری موسیقی نظامی(1) 28.      اجرای خیمه شب بازی طبق زمانبندی اعلام شده(1) 29.      میزان استقبال مردم از این برنامه (1) 30.      داشتن ارتباط موضوعی با عنوان برنامه(0) 31.      توزیع نقشه راهنمای اجرای برنامه" جنگی که بود، راهی که هست".(2) 32.      استفاده از  نواآهنگ"جنگی که بود، راهی که هست" در فضای برنامه و نمایشگاه(2)