در ارزیابی و نظرسنجی به تحلیل محتوای محصولات ارائه شده در طرح جامع نسیم رحمت، بررسی سطح کیفی جشنواره ، بررسی میزان تحقیق اهداف اولیه ، بررسی نحوه اطلاع رسانی و نیز بررسی تاثیر گذاری آن همگام با اجرای طرح جامعه نسیم رحمت توسط موسسه آرمان پژوه پرداخته شد و چراغ راهی برای مجریان این طرح جامع در ارتقای سطح کیفی برنامه ها گردید.

در دهه اخیر ارزیابی و پایش عملکرد به منظور افزایش کارایی و بهره وری و همچنین بالا بردن کیفیت محصولات و خـــدمات ارائه شده، مورد توجه ســازمان ها قرار گرفت است. در همین راستا سازمان ها در تدوین استراتژی های سازمانی بر ارزیابی و پایش عملکرد تـــاکید نموده اند. پیمایش، نام سامانه طراحی شده به منظور ارزیابی و پایش داوطلبان هلال احمر به همکاری تیم شرکت داده پردازان نو اندیش بوده است.

فرهنگ هر جامعه با نوجوانان آن جامعه رابطه مستقیم دارد و در این رابطه می بایست همواره در راه تعلیم و تربیت آنان کوشید، تا جامعه ما از آینده ای فرهنگی مطلوبی برخوردار باشد، یکی از ابزارهای این کار پژوهش پیرامون ویژگی­های شناختی و شخصیت دانش آموزان است. طرح جامع آزمون ورودی، تشخیص اختلالات روانی و رفتاری دانش آموزان و آزمون انتخاب رشته به همین منظور با مشارکت موسسه سلامت پژوه طراحی شده است.

نظرسنجی های انجام شده از بازدیدکنندگان اردوهای راهیان نور مناطق جنگی جنوب از جمله فعالیت های موسسه آرمان پژوه بوده است. از جمله اهداف این نظرسنجیئنحوه اطلاع از برپایی اردو، عوامل مشوق جهت شرکت در اردو، عوامل مشوق جهت شرکت در اردو و ارزیابی کیفیت ، مدت زمان اردو ، محتوی و تنوع برنامه ها بوده است.

به منظور ایجاد رویه ای نظامند در فرآیند ارزیابی و تحلیل محتوای برنامه های سازمانها، فراهم آوردن بستری مناسب به منظور جلب مشارکت فعال و خودجوش حوزه های مختلف سازمانی در امور ارزیابی و تحلیل محتوا،فراهم آوردن بستری مناسب جهت اجرای برنامه ها و فعالیت های کارآمد و اثربخش و ایجاد فضای مناسب جهت سوق دادن توام با ارتقاء کیفی برنامه ها، موسسه آرمان پژوه اقدام به تحلیل محتوا برنامه های مختلف نموده است.

نرم افزار رسانه ای ارزیابی محتوایی برنامه های فراگیر ماه محرم ارائه شده توسط سازمان فرهنگی شهرداری تهران، به منظور ارائه نتایج و دستاوردها و تحلیل کیفی محتوای ارائه شده در برنامه های سوگواره محرم توسط موسسه آرمان پژوه و شرکت فنوپارس اجرا و پیاده سازی گردید. در این نرم افزار رسانه ای در بخش نخست به کلیات پژوهش، در بخش دوم به تحلیل محتوای برنامه ها و در آخر نتایج این پژوهش جمع بندی و اقدام به نتیجه گیری نموده ایم.

ارزیابی ویژه برنامه های هفته دفاع مقدس شهرداری تهران در بخش تحلیل یافته های برنامه ها سعی برآن شد تا نتایج حاصل از مشاهدات پژوهشگران در زمان بازدید در دو بخش توصیفی و تحلیلی ارائه گردد. در بخش توصیفی به بررسی و ارائه نتایج به صورت کلی و همچین به تفکیک مراکز برگزارکننده مراسمات هفته دفاع مقدس پرداخته خواهد شد. در بخش تحلیلی با توجه به فرضیات پژوهش به تحلیل یافته ها پرداخته خواهد شد. در این بخش یافته ها در گروه هایی طبقه بندی و مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

گزارش آماری مراکز آموزش سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در قالب معرفی دوره های آموزشی، مخاطبین دوره های آموزشی، کارشناسان آموزشی، مدرسین و پیمانکاران، مربیان و کمک مربیان دوره های آموزشی،درآمدها و شهریه ها، خانه های کودک شهر شکوفه و آمار مراکز مشاوره طی تفاهم نامه با مرکز آموزش سازمان طراحی و پیدا سازی گردید.

نواآهنگ جنگی که بود راهی که هست ،به مناسبت هفته دفاع مقدس به سفارس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران اجرا گردید. این مجموعه حاوی صداها، موسیقی ها و سرودها و اصوات منظم و دارای سناریو با مضمون دفاع مقدس توسط موسسه آرمان پژوه طراحی و تدوین گردید.سرود ملی جهموری اسلامی ایران ( قدیم)، تلاش جهت فروپاشی خانواده، بنگاه خبر پراکنی BBC بخش هایی از این نوا آهنگ است.