به گزارش موسسه آرمان پژوه به نقل از شرق بر اساس نتایج نظر سنجی مرکز افکار سنجی دانشجویان ایران (ایسپا) اکثر مردم به برگزاری انتخابات به‌صورت الکترونیکی اعتماد ندارند. در این نظرسنجی که در نیمه اسفند در تهران به‌صورت حضوری و با حجم نمونه ٩٠٠ نفر (٥٠ درصد زنان و ٥٠ درصد مردان) انجام شده است، ٤١ درصد برگزاری انتخابات الکترونیکی را قابل اعتماد دانسته‌اند و ٥٥ درصد این شیوه […]

دسته‌ها: اخبار

در ادامه جنجال بر سر روابط تیم انتقالی و سپس اعضای دولت دونالد ترامپ با روسیه، نتیجه یک نظرسنجی از تاکید اکثر آمریکایی‌ها بر لزوم تعیین یک دادستان ویژه برای تحقیق در این باره حکایت دارد. به گزارش موسسه آرمان پژوه به نقل از فارس، «سی‌ان‌ان» و موسسه «اوآرسی» درباره موضوعاتی از قبیل «روابط اعضای تیم کمپین دونالد ترامپ با روسیه» و «نوع نگاه به روسیه در آمریکا» نظرسنجی مشترکی […]

دسته‌ها: اخبار