خانه » نظرسنجی سامانه اینترنتی سرشماریبر طبق نظرسنجی اینترنتی از جامعه آماری 1650 نفری در پاسخ به سوال اینکه آیا استفاده از سامانه سهل و راحت بوده است؟ در حدود 90 از هموطنانی که از سامانه سرشماری نفوس و مسکن سال 95 استفاده کرده اند آن را سهل و راحت اعلام دشته و در مقابل در حدود 10 استفاده از آن را دشوار دانسته اند. همچنین در پاسخ به این سوال که، کدام روش سرشماری نفوس و مسکن کار آمدتر است؟، در حدود 89% اعلام داشته سرشماری از اینترنت مناسب است و 11 درصد اعلام داشته اند سرشماری حضوری مطمن تر است. از هموطنانی که از سامانه اینترنتی سرشماری نفوس و مسکن استفاده کرده اند، 92% راضی و این سامانه را به دیگران توصیه کرده اند و در مقابل در حدود 8 درصد هیچ گونه توصیه ای به استفاده از سامانه نداشته اند. در پاسخ به این سوال که، آیا سرعت دسترسی به سامانه سرشماری مناسب بوده است، 15 درصد سرعت دسترسی را ضعیف و در مقابل حدود 85 درصد سرعت دسترسی را متوسط و خوب اعلام داشته اند. برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید