خانه » ۱۰ سایت پر بازدید کننده دنیارتبه بندی سایت های اینترنتی از جهت مدل ارزیابی همواره دچار نقد و نظرهایی بوده است. در این مطلب بدون توجه به محتوای کمی و کیفی و با توجه به آمار بازدید کننده گان سایت های اینترنتی به رتبه بندی ده سایت برتر اینترنتی دنیا پرداخته شده است :

جدول 10 سایت پر بازدید کننده دنیا

 
رتبه نام سایت شرح
1 Google.com موتور جستجوگر
2 Facebook.com شبکه اجتماعی
3 Youtube.com شبکه اشتراک گذاری فیلم
4 Yahoo.com پرتال ارائه دهنده سرویس و خدمات ایمیل، ...
5 Baidu.com موتور جستجوگر (چین)
6 Amazon.com فروشگاه اینترنتی
7 Wikipedia.org دانشنامه رایگان اینترنتی
8 Taobao.com فروشگاه اینترنتی (چین)
9 Twitter.com شبکه اجتماعی و میکروبلاگ
10 Qq.com پرتال ارائه دهنده سرویس و خدمات (چین)
جدول 10 سایت اینترنتی که بیشترین بازدید کننده در داشته اند. این اطلاعات در (اردیبهشت 1394) ثبت گردیده است.