خانه » نظرسنجی بهترین بازیکن شاغل اروپانظرسنجی برنامه این هفته 90 به انتخاب بهترین بازیکن شاغل ایرانی در اروپا اختصاص داشت. درخش ملی پوشان ایرانی در لیگ های اروپایی بهانه این سوال بود. سردار آزمون، کریم انصاری فرد، رضا قوچان نژاد، میلاد محمدی و علیرضا جهانبخش گزینه های نظرسنجی 90 بودند که در پایان سردار آزمون از نگاه مردم این عنوان را با اختلاف برای خودش کرد.   تاریخ خبر : 1395/09/16