خانه » نظر سنجي اردوهای بازدید از مناطق جنگی جنوب (راهيان نور)تداوم فعالیت در جهان متغییر و پیچیده امروزی بدون توجه به عوامل محیطی حاکم بر آن فعالیت واستفاده کنندگان ازآن ممکن نیست وهرسازمان ، نهاد ویا گروهی که درصدد انجام فعالیتی به منظور حصول به هدفی می باشد باید ازمحیط خود اطلاع داشته و مبتنی برنیازهای مخاطبان خود عمل نماید, تابتواند به گونه ای کاراترو اثر بخش تر به فعالیت خود ادامه دهد .

به همین منظور برای بالا بردن سطح کیفی و میزان تأثیر گذاری اردوهای بازدید از مناطق جنگی کشور و نسبت به ارزیابی جهت مشخص کردن نقاط قوت و ضعف عملکرد مسئولین برگزار کننده این اردوها اقدام کرده ایم. باشد که به این وسیله از دغدغه های دست اندرکاران این اردوها با مشخص کردن نقاط قوت و ضعف بکاهیم و با آرمانهای شهدای دفاع مقدس همسو شویم.

راهیان نور_موسسه آرمان پژوه

این تحقیق برای رسیدن به اهداف زیر به انجام رسید که پس از انجام تحلیل های آماری به صحت فرضیات پی برده ایم :

1)     دفعات حضور بازدید کنندگان در اردو های مناطق جنگی

2)     نحوه اطلاع از برپایی اردو

3)     عوامل مشوق جهت شرکت در اردو

4)     عوامل مشوق جهت شرکت در اردو

5)     ارزیابی کیفیت ، مدت زمان اردو ، محتوی و تنوع برنامه ها ، استفاده بهینه از زمان و نحوه اطلاع رسانی

6)   میزان حال و هوای معنوی حاکم بر اردو ، آگاهی نسبت به فرهنگ جبهه ، ضرورت برگزاری اردوها و استقبال دانشجویان در سال های بعد .

7)     اولویت مناطق مورد بازدید به لحاظ تأثیر بر روی بازدیدکنندگان.

8)     نحوه برخورد و عملکرد راویان و مسئولین اردو.

9)     تغذیه و بهداشت.

10) اسکان.

11) وسایل آمد و شد.