خانه » نظرسنجی حرکت بریتانیا در مسیر صحیحنتایج یک نظرسنجی در انگلیس نشان داد کمتر از 40 درصد از مردم این کشور اعتقاد دارند بریتانیا در مسیر صحیح حرکت می‌کند. به گزارش قدس آنلاین به نقل از موسسه نظرسنجی ایپسوس - موری، در این مطالعه، 38 درصد از شرکت‌کنندگان در خصوص مسئله کنترل مهاجران و 34 درصد در خصوص خدمات درمانی ابراز نگرانی کرده و تنها 37 درصد اعلام کردند مسیر کنونی کشور درست است. همچنین 30 درصد از مردم نیز فقر و نابرابری اجتماعی را نگران کننده خواندند و 25 درصد از ظهور افراط گرایی و 24 درصد از گسترش تروریسم ابراز نگرانی کردند. بر اساس نتایج این مطالعه، نظر مثبت انگلیسی‌ها در خصوص مسیر آینده این کشور، در ماه نوامبر نسبت به نظرسنجی ماه اکتبر کاهش داشته است. هم اکنون تنها 37 درصد انگلیسی‌ها اعلام کردند کشورشان در مسیر درست رو به جلو می رود، اما این رقم در ماه سپتامبر 44 درصد بوده است. ارقام نظر سنجی ماه نوامبر در مقایسه با آمار اکتبر نشان داد که انگلیسی‌ها هم‌اکنون نگرانی بیشتری در خصوص تورم و حفظ برنامه های اجتماعی دارند. میزان نگرانی انگلیسی‌ها در خصوص این دو مسئله به ترتیب 6 و 4 درصد نسبت به ماه اکتبر افزایش داشته است. این مطالعه بر روی انگلیسی‌های 16 تا 64 سال در 25 کشور و به صورت آنلاین انجام شده است.   تاریخ خبر : 1395/09/23