خانه » نظرسنجی برترین فرنگی کار ایرانبرترین فرنگی‌کار ایران در سال ۱۳۹۵ با نظر سنجی و آرای مردمی انتخاب و معرفی شدند. به گزارش تابناک ورزشی، به منظور انتخاب برترین کشتی گیران سال فنی ۹۵-۹۴ و با برگزاری نظرسنجی مردمی که در مدت زمان ۳۰ روز (آذرماه) توسط فدراسیون کشتی برگزار شد، برترین فرنگی کار ایران مشخص شد. بر این اساس در این نظر سنجی قاسم رضایی و سعید عبدولی دارندگان مدال برنز المپیک ۲۰۱۶ برزیل قرار داشتند که در پایان قاسم رضایی با کسب ۵۴ درصد کل آرا به عنوان برترین فرنگی کار ایران از سوی مردم در سال ۱۳۹۵ انتخاب شد. سعید عبدولی نیز با کسب ۴۶ درصد آرا در جایگاه دوم قرار گرفت.   تاریخ خبر : 1395/10/08