خانه » نظرسنجی اولين همايش سراسري نهضت قرآن‌آموزيطرح نظر سنجي در اين همايش با هدف رسيدن به اهداف زير و ارزيابي اين موارد به انجام رسيد :

تاثير اين همايش در توجيه و آگاه نمودن شركت كنندگان نسبت به روند اجراي طرح نهضت قرآن‌آموزي .

تاثير هم‌انديشي‌هاي انجام شده در اين همايش در يافتن راهكاري مناسب براي پيشبرد و تحقق اهداف نهضت قرآن‌آموزي .

تاثير برگزاري اين همايش در ايجاد انگيزه براي جلب مشاركت مؤسسات و مراكز قرآني مردمي در تعامل با نهضت قرآن‌آموزي .

ارزيابي كلي  از عملكرد دبيرخانة نهضت قرآن‌آموزي

ارزيابي كلي از عملكرد دستگاههاي عهده‌دار اجراي نهضت قرآن‌آموزي

ارزيابي كيفيت خيرمقدم و سخنراني حجت‌الاسلام والمسلمين خاموشي، اجراي سرود نهضت قرآن‌آموزي، نماهنگ‌ها و گزارش‌هاي تصويري، سخنراني جناب آقاي صفارهرندي  ، سخنراني جناب آقاي دكتر حداد عادل، بيانيه پاياني همايش، تبليغات به عمل آمده قبل از همايش، فضاسازي محل برگزاري همايش، انتخاب مركز همايش‌هاي صدا و سيما براي برگزاري همايش، پذيرايي