خانه » نظرسنجی محبوبیت ترامپدر ادامه جنجال بر سر روابط تیم انتقالی و سپس اعضای دولت دونالد ترامپ با روسیه، نتیجه یک نظرسنجی از تاکید اکثر آمریکایی‌ها بر لزوم تعیین یک دادستان ویژه برای تحقیق در این باره حکایت دارد. به گزارش موسسه آرمان پژوه به نقل از فارس، «سی‌ان‌ان» و موسسه «اوآرسی» درباره موضوعاتی از قبیل «روابط اعضای تیم کمپین دونالد ترامپ با روسیه» و «نوع نگاه به روسیه در آمریکا» نظرسنجی مشترکی ترتیب دادند. طبق نتیجه این نظرسنجی، 65 درصد از آمریکایی‌ها معتقدند که باید یک دادستان ویژه برای تحقیق در این باره تعیین شود و 32 درصد هم معتقدند که انجام این تحقیق به عهده کنگره آمریکا گذاشته شود. به گزارش هیل، از نکات دیگر این نظرسنجی، حمایت 43 درصد از جمهوریخواهان از تعیین دادستان ویژه، حمایت 82 درصدی دموکرات‌ها از این موضوع و تاکید 67 درصدی حامیان احزاب مستقل در آمریکا از چنین موضوعی است. 55 درصد از شرکت کنندگان در این نظرسنجی گفتند که آنها تا حدی نگران گزارشهای خبری درباره ارتباط مقامات کارزار انتخاباتی ترامپ با روسیه هستند. البته 71 درصد از دموکراتها گفتند که «خیلی نگران» هستند و 54 درصد از جمهوریخواهان هم ابراز داشتند که «اصلا هیچ نگران نیستند». طبق این نظرسنجی، از نظر 34 درصد از آمریکایی‌ها، روسیه «تهدیدی بسیار جدی» است. کمی بیش از نیمی از دموکرات‌ها همین اعتقاد را دارند و 24 درصد از جمهوریخواهان هم همین نظر را دارند. درباره محبوبیت دونالد ترامپ در آمریکا هم نظرسنجی صورت گرفته است. طبق نظرسنجی سی ان ان و او آر سی، محبوبیت ترامپ 45 درصد است و محبوبیت مایک پنس معاون او، 47 درصد می‌باشد. نظرسنجی فوق با درصد خطای سه درصد،  از بین 1025 فرد بالغ آمریکایی بین روزهای اول تا چهارم مارس(11 تا 14 اسفند) انجام شده است.   تاریخ خبر : ۱۳۹۵/۱۲/۲۰