خانه » نظرسنجی وقایع تروریستی تهرانمطابق نظرسنجی جدید تنها ۶ درصد مردم ایران احتمال می‌دهند برای آن‌ها حادثه تررویستی پیش بیاید و از این بابت می‌ترسند. به گزارش موسسه آرمان پژوه به نقل از ایسنا، ایسپا در یک نظرسنجی تلفنی در گستره ملی با موضوع «نظر مردم پیرامون وقایع تروریستی چهارشنبه تهران» با اندازه نمونه آماری؛ 1500 نفر در جامعه آماری؛ مردم ایران شهر و روستا - که در تاریخ 20 و 21 خرداد ماه 1396 انجام شد - سوالاتی را مطرح کرده و نتایجی را به شرح زیر به دست آورده است: * 85.9 درصد مردم به این سوال که آیا شما در خیابان قدم می‌زنید احساس امنیت می‌کنید؟ پاسخ مثبت داده‌اند و پاسخ 14.1 درصد مردم نیز منفی بوده است. * هم‌چنین بر اساس این نظرسنجی اعلام شده است که مردم ایران عملکرد نیروهای انتظامی و امنیتی کشور را در مقابله با تروریست‌ها در حادثه اخیر چگونه ارزیابی کرده‌اند؟ 80.8 درصد خوب خیلی خوب 6.5 درصد عملکرد متوسط 9.7 درصد ضعیف و خیلی ضعیف 3 درصد هم به این سوال پاسخ نداده‌اند. * ارزیابی مردم ایران درباره عملکرد نیروی انتظامی، نظامی و امنیتی کشور برای برقرار امنیت در کشور نیز به این شرح است: 86.3 درصد خوب و خیلی خوب 5.2 درصد عملکرد متوسط 5.7 درصد ضعیف وخیلی ضعیف 2.8 درصد به این سوال پاسخ نداده‌اند. تاریخ خبر : 1396/3/25