خانه » ارزیابی و نظرسنجی نمایشگاه عطر سیبسازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، به عنوان یکی از متولیان فرهنگی و بازوی اجرایی آن در قالب موسسه هاتف شهر  با توجه به نیازها هیات های عزاداری امام حسین(ع) با برنامه های از پیش طراحی شده اقدام به برگزاری نهمین نمایشگاه عطر سیب محرم ۱۴۳۳ (هـ . ق) نموده است.

با توجه به اینکه میانگین سن بازدیدکنندگن در حدود ۳۷ سال بوده است لازم به نظر می رسد امکانات رفاهی بیشتری به منظور استراحت و تجدید قوای آن دسته از بازدیدکنندگان فراهم گردد.

نتایج پژوهش نشان می دهد که تنها در حدود ۸% از بازدیدکنندگان برای سال اول در نمایشگاه حضور داشته اند و از طرفی نیمی از پاسخگویان نحوه اطلاع رسانی از برگزاری این نمایشگاه را طبق روال سال گذشته اعلام داشته اند. به نظر می رسد سهم اطلاع رسانی محیطی و رسانه ها کم رنگ بوده است به صورتی که ۱۰درصد از پاسخگویان از طریق رسانه و ۱۳ درصد از طریق تبلیغات شهری از برگزاری آن مطلع شده اند. با توجه به گنجایش فیزیکی و پتانسل محتوایی این نمایشگاه توجه با جذب حداکثری مخاطبین جدید در نمایشگاه های آتی لازم به نظر می رسد.

سهم هیئت های دانش آموزی و دانشجویی بسیار کم بوده است که با توجه به اطلاع رسانی از طریق وزارتخانه های مطبوعه در سال های آتی قابل توجه خواهد بود.

حضور اکثر بازدیدکنندگان از مناطق ۱۶، ۲۰ و ۱۵ نشان از انتخاب صحیح فرهنگسرای بهمن به عنوان محل برگزاری این نمایشگاه داشته است. هر چند بنا به پیشنهاد برخی از بازدیدکنندگان در صورت برگزاری این نمایشگاه به صورت همزمان در چند نقطه از شهر موجب استقبال بیشتر هیئت ها و از طرفی تشویق جوانان به راه اندازی و حضور در تکایا خواهد نمود.

قیمت محصولات ارائه شده از دید یک سوم بازدید کنندگان تفاوت چندانی با قیمت ها خارج از نمایشگاه نداشته است. شاید این مطلب نظارت دقیق تر در قیمت گذاری در نمایشگاه آتی را گوش زد می کند.

در مجموع بازدیدکنندگان و غرفه داران از برخورد مسئولین اجرایی و انتظامی رضایت داشته اند ولی در برخی موارد به علت عدم وجود آیین نامه انظباطی مدون، با اشخاصی به صورت سلیقه ای برخورد شده است که این امر در صورت بازبینی و طراحی آئین نامه مدون و در دسترس، در نمایشگاه سال آتی برطرف خواهد گردید.

نحوه پذیرایی، برق رسانی و روشنایی، اطلاع رسانی و تابلو های رهنما از جمله مواردی بوده اند که مورد توجه بازدید کنندگان و غرفه داران بوده است که با بررسی نظرات و فرآیندهای اجرایی آن در سال های آتی بر رضایت کلی از نمایشگاه خواهد افزود.

با توجه به نظرسنجی های انجام شده در روزهای متوالی از بازدیدکنندگان، غرفه داران و از طرفی مشاهده پژوهشگران اجرای طرح نظر سنجی، علی رغم کاستی ها در برخی موارد که در این پژوهش به آنان اشاره گردید، یافته های تحقیق به طور کلی نشان از برگزاری کارآمد و رضایت بخش این دوره از نمایشگاه می دهد. لذا لازم به نظر می رسد روش های اجرایی، نظارت و هماهنگی این نمایشگاه در قالب مستنداتی صمعی و بصری، به منظور استفاده در سایر نمایشگاه های مشابه طراحی و تهیه گردد. طرح نظرسنجی و ارزیابی نمایشگاه عطر سیب محرم 1433 ، با اهداف بررسی سطح کیفی نمايشگاه عطر سيب 1390، بررسی تاثیر گذاری برنامه هاي نمايشگاه عطر سيب و ارزيابي سطح كيفي نشريات و محصولات صوتي و تصويري و ... عرضه شده در نمایشگاه توسط موسسه آرمان پژوه طی تفاهم نامه ای با ستاد اجرایی نمایشگاه عملیاتی گردید. موسسه آرمان پژوه_نظرسنجی عطر سیب