در ارزیابی و نظرسنجی به تحلیل محتوای محصولات ارائه شده در طرح جامع نسیم رحمت، بررسی سطح کیفی جشنواره ، بررسی میزان تحقیق اهداف اولیه ، بررسی نحوه اطلاع رسانی و نیز بررسی تاثیر گذاری آن همگام با اجرای طرح جامعه نسیم رحمت توسط موسسه آرمان پژوه پرداخته شد و چراغ راهی برای مجریان این طرح جامع در ارتقای سطح کیفی برنامه ها گردید.

نظرسنجی های انجام شده از بازدیدکنندگان اردوهای راهیان نور مناطق جنگی جنوب از جمله فعالیت های موسسه آرمان پژوه بوده است. از جمله اهداف این نظرسنجیئنحوه اطلاع از برپایی اردو، عوامل مشوق جهت شرکت در اردو، عوامل مشوق جهت شرکت در اردو و ارزیابی کیفیت ، مدت زمان اردو ، محتوی و تنوع برنامه ها بوده است.

ارزیابی ویژه برنامه های هفته دفاع مقدس شهرداری تهران در بخش تحلیل یافته های برنامه ها سعی برآن شد تا نتایج حاصل از مشاهدات پژوهشگران در زمان بازدید در دو بخش توصیفی و تحلیلی ارائه گردد. در بخش توصیفی به بررسی و ارائه نتایج به صورت کلی و همچین به تفکیک مراکز برگزارکننده مراسمات هفته دفاع مقدس پرداخته خواهد شد. در بخش تحلیلی با توجه به فرضیات پژوهش به تحلیل یافته ها پرداخته خواهد شد. در این بخش یافته ها در گروه هایی طبقه بندی و مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

طرح نظرسنجی و ارزیابی نمایشگاه عطر سیب محرم 1433 ، با اهداف بررسی سطح کیفی نمايشگاه عطر سيب 1390، بررسی تاثیر گذاری برنامه هاي نمايشگاه عطر سيب و ارزيابي سطح كيفي نشريات و محصولات صوتي و تصويري و ... عرضه شده در نمایشگاه توسط موسسه آرمان پژوه طی تفاهم نامه ای با ستاد اجرایی نمایشگاه عملیاتی گردید.

نظرسنجي انتخاباتي از جمله كاربردهاي آمار در حوزه علوم اجتماعي ميباشد. ارزيابي گرايش عام مردم به كانديداي خاص و كشف جريان حاكم بر تفكر اقشار مردم از جمله دستاورهاي اين گونه نظرسنجي ها مي باشد. نظرسنجی هایی میدانی قبل و بعد از انتخابات ریاست جمهوری طی تفاهم نامه ای با موسسه آرمان پژوه به انجام رسیده است.

طرح تحقیقاتی و نظرسنجی بررسی میزان تعامل و همگرایی تشکل های دانشجویی توسط تیم پژوهشی موسسه اجرا گردید که از اهداف این تحقیق می توان ، یافتن تشکل های با بیشترین همسویی و همگرایی ، بررسی امکان تعامل و میزان آن با سایر گروها،بررسی حوزه های عملیاتی به منظور مشارکت و تعامل، تبین هدف مشترک و بررسی مواضع و محورهای فعایت آنها اشاره کرد.

به منظور بررسی سطح کیفی مراسم بيستمين سالگرد ارتحال حضرت امام خميني (س) و نیز بررسی تاثیر گذاری مراسم بيستمين سالگرد ارتحال حضرت امام خميني (س) ، طرح نظرسنجی و ارزیابی این مراسم طی تفاهم نامه ای با موسسه تنظیم و نشر آثار امام و موسسه آرمان پژوه عملیاتی گردید.