نواآهنگ جنگی که بود راهی که هست ،به مناسبت هفته دفاع مقدس به سفارس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران اجرا گردید. این مجموعه حاوی صداها، موسیقی ها و سرودها و اصوات منظم و دارای سناریو با مضمون دفاع مقدس توسط موسسه آرمان پژوه طراحی و تدوین گردید.سرود ملی جهموری اسلامی ایران ( قدیم)، تلاش جهت فروپاشی خانواده، بنگاه خبر پراکنی BBC بخش هایی از این نوا آهنگ است.