خانه » جمع آوری آمار و اطلاعات

جمع آوری آمار و اطلاعات در فاز نخست هر پژوهش و تحقیقات قرار می گیرد. همواره دغدغه سرعت، دقت و کیفیت آمار جمع آوری شده مهم بوده است. این مهم با تجربه و امکانات موسسه پژوهشی آرمان پژوه محقق خواهد شد. گردآوری اطلاعات در سه گونه گردآوری داده ها به روش رو در رو، گردآوری داده ها به روش تلفنی با کمک کامپیوتر ، گردآوری داده ها به روش اینترنتی اجرایی می گردد.

profits2

جدول محاسبه قیمت خدمات جمع آوری اطلاعات در سال ۹۵

 

گردآوری داده ها به روش رو در رو ۱۰۰۰ نمونه ۲۰۰۰ نمونه
هزینه (ریال) زمان (روز) هزینه (ریال) زمان (روز)
جامعه آماری: شهر تهران  ۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۲۰ ۱۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۳۵
جامعه آماری: جمعیت شهری کشور  ۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۳۰  ۱۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۴۰
جامعه آماری: جمعیت شهری و روستایی کل کشور ۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۳۵ ۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۴۵

 

 

گردآوری داده ها به روش تلفنی با کمک کامپیوتر ۱۰۰۰ نمونه ۲۰۰۰ نمونه
هزینه (ریال) زمان (روز) هزینه (ریال) زمان (روز)
جامعه آماری: شهر تهران ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰  ۵ ۳۸٫۰۰۰٫۰۰۰  ۱۰
جامعه آماری: جمعیت شهری کشور ۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰  ۵ ۴۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۰
جامعه آماری: جمعیت شهری و روستایی کل کشور  ۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۶  ۵۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۲

 

گردآوری داده ها به روش اینترنتی ۵۰۰ نمونه ۱۰۰۰ نمونه ۲۰۰۰ نمونه
هزینه (ریال) زمان (روز) هزینه (ریال) زمان (روز) هزینه (ریال) زمان (روز)
جامعه آماری: شهر تهران  ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰  ۱ ۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ۲ ۲۰٫۰۰۰٫۰۰ ۳
جامعه آماری: کل کشور  ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰  ۱ ۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ۲ ۲۰٫۰۰۰٫۰۰ ۳

 

*) برآورد دقیق هزینه ها و زمان اجرا، منوط به بررسی پرسشنامه طراحی شده توسط کارفرمای محترم و اجرای پیش آزمون آن می باشد.

در صورت تمایل به استفاده از خدمات جمع آوری پرسشنامه، آمار و اطلاعات موسسه پژوهشی آرمان پژوه از طریق صفحه ارتباط با ما، تماس بگیرید.

 

team-3

موسسه پژوهشی آرمان پژوه در قالب گروه آمار.ir  با طراحی سامانه پویای طراحی نظرسنجی و دریافت بازخورد  (پرسش کن، پاسخ بگیر، تحلیل کن)، قادر به ارائه امکانات و خدمات ذیل در سطح ملی می باشد:

الف)فرصت های منحصر بفرد:

 1. تیم متخصص مشاور در طراحی پرسشنامه های اجتماعی
 2. دسترسی به جامعه آماری کلیه استان های کشور، به تفکیک سن، جنسیت، تحصیلات و غیره
 3. اجرای نظرسنجی ملی در کمترین زمان و با بالاترین دقت

اجرای طرحهای جمع آوری آمار در سطح ملی با بالاترین دقت

 

ب)خدمات آمار و نظرسنجی :

 1. امکان طراحی نظرسنجی های موضوعی و جمع آوری داده ها در سطح کشور
 2. دریافت گزارشات آماری لحظه ای
 3. امکان ساخت نظر سنجی جدید آنلاین
 4. امکان ساخت نظرسنجی جدید با استفاده از قالب های استاندارد
 5. امکان استفاده از جعبه سوالات
 6. ساخت گزارشگیری لحظه ای
 7. انجام نظرسنجی بین اعضاء
 8. انجام نظرسنجی محرمانه
 9. امکان زمان بندی نظر سنجی
 10. امکان نظرسنجی ایمیلی
 11. امکان نظر سنجی پیامکی
 12. فضای کاربری اختصاصی
 13. امکان دریافت اطلاعات  XLS
 14. اهدای امتیاز و هدیه به پاسخگویان
 15. آدرس اختصاصی نظرسنجی در ir

 

ج) سایر امکانات پیش بینی شده :

 1. نظرسنجی تلفنی
 2. ایجاد پرسش های ویدیویی
 3. ایجاد پرسش های تصویری
 4. دریافت گزارش های تحلیلی
 5. خروجی اطلاعات برای Spss
 6. امکان ایجاد فرمول برای گزارش ها
 7. آزمون فرض های آماری
 8. تحلیل محتوا
 9. امنیت پرسشنامه ها SSL/TLS

 

 

برای مشاهده امکانات و خدمات به آدر س http://poll.amar.ir  مراجعه فرمایید.

 

در صورت تمایل به استفاده از خدمات جمع آوری پرسشنامه، آمار و اطلاعات موسسه پژوهشی آرمان پژوه از طریق صفحه ارتباط با ما، تماس بگیرید.