خانه » نظرسنجی محبوبترین زن و مرد آمریکابر اساس آخرین نظر سنجی های موسسه گالوپ اوباما رئیس جمهوری فعلی آمریکا از نظر مردم این کشور محبوب ترین مرد جهان و هیلاری کلینتون وزیر امورخارجه سابق او محبوبترین زن جهان به گزارش مؤسسه پژوهشی آرمان پژوه به نقل از ایرنا، موسسه پژوهشی گالوپ طی روز های 7 تا 11 دسامبر در یک نظر سنجی از مردم آمریکا پرسیده است که کدام مرد زنده در سراسر جهان را بیش از هر مرد دیگری ستایش می کنند و از نظر آن ها کدام شخصیت مرد این کشور از این نظر در مقام دوم قرار دارد. چه کسی در رتبه بعد از او قرار دارد •15 در صد از شرکت کنندگان دونالد ترامپ و 22 درصد از آن ها باراک اوباما را محبوبترین مرد در سراسر جهان دانسته اند. • در همین نظر سنجی هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه سابق آمریکا و نامزد شکست خورده انتخابات ریاست جمهوری این کشور محبوبترین زن جهان شناخته شده و میشل اوباما در مقام بعد از او قرار گرفته است. • این در حالی است که درنظر سنجی های مشابهی که در آغاز ریاست جمهوری اوباما در سال 2009 به عمل آمد و نظرسنجی های سال 2012 و آغاز دور دوم ریاست جمهوری او در هر دو نظر سنجی 30 درصد آمریکایی ها او را محبوب ترین مرد روی زمین نامیده بودند. • موسسه مذکور درصد کسانی را که در سال 2015 به اوباما چنین لقبی داده بودند 17 درصد و آنهایی را که ترامپ را محبوبترین مرد سال خوانده بودند 5 درصد به ثبت رسانده است.