خانه » نظرسنجی روابط امریکا و عربستانپایگاه آمریکایی هافینگتون پست از گسترش بد بینی نسبت به عربستان ، میان مردم آمریکا و سستی روابط آمریکا با عربستان سعودی خبر داد.

نظرسنجی جدید صورت گرفته توسط هافینگتون پست (Huffington Post) و یوگاو (YouGov) نشان می دهد که 47 درصد از مردم آمریکا، عربستان سعودی را یک دشمن و یا کشوری غیر دوست می دانند.

پایگاه آمریکایی "هافینگتون پست" (Huffington Post) با انتشار گزارشی، از گسترش بدبینی نسبت به عربستان، میان مردم آمریکا و سستی روابط آمریکا با عربستان سعودی خبر داد.

در عنوان این گزارش آمده است: «نظرسنجی جدید صورت گرفته توسط هافینگتون پست (Huffington Post) و یوگاو (YouGov) نشان می دهد که 47 درصد از مردم آمریکا، عربستان سعودی را یک دشمن و یا کشوری غیر دوست می دانند. نتایج این نظرسنجی باوجود آن است که عربستان سعودی از دهه 1940 میلادی متحد و شریک آمریکا بوده است.»

تاریخ خبر : 1395/10/12