خانه » نظرسنجی محبوبیت اوبامارییس‌ جمهوری دموکرات آمریکا یک روز پیش از پایان هشت سال رهبری بزرگترین اقتصاد جهان ، از محبوبیت بالایی برخوردار است. به گزارش آرمان پژوه به نقل از خبرگزاری فرانسه، نظرسنجی‌های متعدد انجام شده در روز‌های اخیر نشان می‌دهد، «باراک اوباما» رییس‌جمهوری دموکرات آمریکا مثل زمانی که برای اولین بار به عنوان رییس‌جمهوری انتخاب شد، نزد مردم محبوبیت دارد. در آخرین نظرسنجی که روز چهارشنبه منتشر شد، نشان داد ۶۰ درصد مردم آمریکا از عملکرد وی در هشت سال رهبری بزرگترین اقتصاد جهان، رضایت دارند. در میان روسای جمهوری سابق آمریکا، از نظر محبوبیت در زمان پایان دوران ریاست‌جمهوری، اوباما در جای سوم قرا دارد.   تاریخ خبر : 1395/10/30