خانه » سامانه ارزیابی عملکرد و پایش داوطلبان هلال احمر[caption id="attachment_100" align="alignright" width="300"]سامانه ارزیابی عملکرد_موسسه آرمان پژوه (جهت بزرگنمایی بر روی عکس کلیک نمایید)[/caption]

در دهه اخیر ارزیابی و پایش عملکرد به منظور افزایش کارایی و بهره وری و همچنین بالا بردن کیفیت محصولات و خدمات ارائه شده، مورد توجه شرکت ها و سازمان ها قرار گرفت است. در همین راستا سازمان ها در تدوین استراتژی های سازمانی  بر ارزیابی و پایش عملکرد تاکید نموده و در اصلاح ساختار سازمانی خود بخش هایی را به طور خاص برای ارزیابی و پایش عملکرد و سیاست گذاری برای افزایش کارایی و کیفیت خدمات در بخش های مختلف سازمان، در نظر گرفته اند.

کنفدراسیون بین المللی هلال احمر و صلیب سرخ نیز در سیاست هایی که از سال 1999 در اختیار جمعیت های کشور های مختلف قرار داده است، بر این نکات تأکید نموده. به عنوان نمونه در سندخط مشی توسعه که توسط فدراسیون در اختیار جمعیت های کشوارهای مختلف قرار گرفته، در بخش ”برنامه ریزی برای توسعه” آمده است:

هر یک از جمعیت های ملی باید یک طرح توسعه جامع داشته باشند. ... پایش و ارزیابی همانند گزارش­ها و حسابرسی­ها  ابزارهای ضروری برای برنامه هستند.” (خط­مشی توسعه، صص 2)

“Each National Society should have a comprehensive development plan. The plan shall be based on priority needs in accordance with the Society's mission and on the Federation's strategic plans. It shall reflect what the Society can reasonably and effectively do. Partners should be consulted about the development plan and its various programs. Monitoring and evaluation as well as accounts and audits are essential program tools.”

همچنین در سند ” خط مشی همکاری های توسعه ای”، در بخش موافقت نامه ها و قراردادهای همکاری های توسعه ای، آمده است:

برای هر برنامه کمک توسعه ای مشخص بین جمعیت های عمل کننده، جمعیت های شرکت کننده، دبیر خانه فدراسیون و یا هر همکار خارجیباید قرار داد توسعه ای منعقد گردد.  قرارداد باید شامل اهداف، قوانین و مسئولیت های همه طرف ها، قرار تأمین مالی، ملزومات گزارش دهی و قواعد ارزیابی و حسابرسی باشد. ” (خط مشی همکاری های توسعه ای، صص 5)

“Development contracts should be established for all specific development assistance programs between an ONS, a PNS, the Federation secretariat or any other external partner. The contract should set out the objectives, the roles and responsibilities of all the partners, the funding arrangements, reporting requirements, and evaluation and auditing provisions.”

در سند ”راهنمای پیاده سازی خط مشی داوطلبی” نیز بر برنامه ریزی برای پایش و ارزیابی تاکید شده. در بخش ” استاندارد های پایه برای مدیریت خوب داوطلبین”، در تعریف مدیریت برنامه داوطلب” می نویسد:

مدیریت برنامه داوطلب، طراحی، ایجاد، مدیریت و ارزیابی برنامه ای است که داوطلبان در آن شرکت دارند. ” (خط مشی داوطلبی؛ راهنمای پیاده سازی، صص 8)

Volunteer program management is the design, development, management and evaluation of a program in which volunteers are involved.”

به طور کلی در خط مشی ارائه شده از سوی فدراسیون، هر کجا به تدوین برنامه اشاره شده، بلافاصله ارزیابی برنامه نیز مورد توجه قرار گرفته است. علاوه بر ارزیابی، پایش اجرای برنامه ها نیز توصیه شده است؛ چه در انجام مأموریت های جمعیت ها و چه در اجرای خط مشی فدراسیون. در مستندات مربوط به خط مشی فدراسیون در انجام مأموریت ها مختلف پایش فعالیت ها از جنبه­های مختلف مورد تأکید قرار گرفته است. این سیاست ها در آدرس “http://www.ifrc.org/en/who-we-are/governance/policies/” قابل دسترسی است. در بعد سازمانی نیز، علاوه بر پایش اجرای سیاست های توسعه ای، بر پایش روابط بین بخش های مختلف جمعیت ها و به خصوص رابطه بین داوطلبین و ستاد مورد تأکید قرار گرفته است. در بخش ” تغییر مداوم” و ”رابطه ستاد-داوطلب”، صفحه های 9 و 11 از ”راهنمای پیاده سازی خط مشی داوطلبی” اهمیت این موضوع تشریح شده است. علاوه بر این ها، سند ” کمک داوطلبانه؛ چرخه مدیریت داوطلبان” به طور مفصل در مورد ارزیابی در برنامه ها و ارتباط داوطلبین با این ارزیابی ها بحث شده است.

ارائه این توصیه ها از سوی فدراسیون بین المللی هلال احمر و صلیب سرخ، باعث ایجاد تغییراتی در سازماندهی جمعیت های کشورهای مختلف شده است. به عنوان نمونه می توان به تغییراتی که در جمعیت صلیب سرخ آمریکا در سال 2007 ایجاد شده اشاره کرد. طی این تغییرات سه بخش مرتبط با ارزیابی عملکرد بخش های مختلف جمعیت به ساختار سازمانی اضافه شد. برای توضیحات بیشتر می توانید به ” منشور کمیته نظارت و هیأت توسعه”، ” منشور کمیته فرعی ایجاب کیفیت و نظم از زیر مجموعه های کمیته حسابرسی و مدیریت ریسک” و همچنین ” منشور کمیته تعدیل و توسعه مدیریت” که توسط ” هیأت نظارت جمعیت صلیب سرخ آمریکا” منتشر شده اند مراجعه کنید. همچنین جمعیت صلیب سرخ استرالیا در تدوین استراتژی خود برای سال 2015، نگاه ویژه ای به  ارزیابی و پایش فعالیت های خود داشته است.

در راستای توسعه استفاده از این ابزارها، فدراسیون بین المللی هلال احمر و صلیب سرخ اقدام به ارائه گزارش ها ارزیابی جمعیت های کشورهای مختلف در مأموریت های مختلف روی صفحه اینترنتی خود نموده است. این گزارش ها در آدرس “http://www.ifrc.org/en/publications-and-reports/evaluations/”. شکل زیر نمای کلی این صفحه را نشان می دهد. حباب های روی نقشه کشورهایی را نشان می دهند که گزارش ارزیابی آنها قابل دسترسی است.    اقدامات انجام شده :
  • مطالعه و تطبیق استانداردهای ارزیابی فدارسیون
  • طراحی سرفصل آموزش ارزیاب افتخاری( داوطلبی)  و مربی ارزیاب
  • طراحی و پیاده سازی فرآیندهای ارزیابی و پایش ۲۰ برنامه سازمان داوطلبان
  • طراحی و پیاده سازی کاربرگ­های ارزیابی برنامه های نیمه دوم سال
  • اجرای پایلوت سامانه در سه استان ( همدان یا، قم، مازندران و گلستان و یا خوزستان)
  • اجرای دوره آموزش ارزیاب
  • تعریف سطح دسترسی رابطین و ارزیابان
پیمایش، نام سامانه طراحی شده به منظور ارزیابی و پایش داوطلبان هلال احمر با همکاری شرکت داده  پردازان نو اندیش بوده است. به منظور مشاهده سامانه ارزیابی عملکرد هلال احمر روی لینک زیر کلیک نمایید:

http://helal.amar.ir