تحلیل محتوای وب چیست ؟ در روش تحلیل محتوای وب ما بر آن هستیم اطلاعات تارنما، پایگاهها و سایر برنامه های برخط را برسی، رصد و تحلیل محتوا می نماییم. مراحل تحلیل محتوای وب : جمع آوری تلخیص تحلیل نتیجه گیری   موسسه پژوهشی آرمان پژوه با همکاری آرمان سازان هوشمند با داشتن دانش فنی و سخت افزارهای مورد نیاز این امکان را برای شما ایجاد می نماید تا محتوای […]

به منظور ایجاد رویه ای نظامند در فرآیند ارزیابی و تحلیل محتوای برنامه های سازمانها، فراهم آوردن بستری مناسب به منظور جلب مشارکت فعال و خودجوش حوزه های مختلف سازمانی در امور ارزیابی و تحلیل محتوا،فراهم آوردن بستری مناسب جهت اجرای برنامه ها و فعالیت های کارآمد و اثربخش و ایجاد فضای مناسب جهت سوق دادن توام با ارتقاء کیفی برنامه ها، موسسه آرمان پژوه اقدام به تحلیل محتوا برنامه های مختلف نموده است.

نرم افزار رسانه ای ارزیابی محتوایی برنامه های فراگیر ماه محرم ارائه شده توسط سازمان فرهنگی شهرداری تهران، به منظور ارائه نتایج و دستاوردها و تحلیل کیفی محتوای ارائه شده در برنامه های سوگواره محرم توسط موسسه آرمان پژوه و شرکت فنوپارس اجرا و پیاده سازی گردید. در این نرم افزار رسانه ای در بخش نخست به کلیات پژوهش، در بخش دوم به تحلیل محتوای برنامه ها و در آخر نتایج این پژوهش جمع بندی و اقدام به نتیجه گیری نموده ایم.

گزارش آماری مراکز آموزش سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در قالب معرفی دوره های آموزشی، مخاطبین دوره های آموزشی، کارشناسان آموزشی، مدرسین و پیمانکاران، مربیان و کمک مربیان دوره های آموزشی،درآمدها و شهریه ها، خانه های کودک شهر شکوفه و آمار مراکز مشاوره طی تفاهم نامه با مرکز آموزش سازمان طراحی و پیدا سازی گردید.

پژوهش بررسی راهکارهای ارتقای بهره وری صنایع ایلام با اهداف ارائه مفاهیم و روشهای علمی و استاندارد های مرتبط با بهره وری و اجزای آن با تسهیل کار اندازه گیری و تحلیل بهره وری و اندازه گیری و تحلیل تغییرات و روندهای بهره وری در زمینه های کلیدی انتخاب شده از نظر اقتصادی- مدیریتی برای کسب درک بهتر از عوامل اصلی مؤثر بر بهره وری و عوامل تأثیر پذیر آن توسط موسسه آرمان پژوه در سال های 90-91 انجام گردید.