به گزارش آرمان پژوه ، نظرسنجی موسسه اسکای دیتا، نشان می دهد که مردم انگلیس نسبت به گذشته نژادپرست تر و غمگین تر شده اند. هفتاد و چهار درصد از شرکت کنندگان در این نظرسنجی اعلام کرده اند که معتقدند که انگلیس نسبت به یکسال پیش، از اتحاد کمتری برخوردار است. هفت درصد معتقدند که این کشور متحد تر شده است. شصت و هفت درصد از شرکت کنندگان معتقدند که مردم […]

دسته‌ها: اخبار