رتبه بندی سایت های اینترنتی از جهت مدل ارزیابی همواره دچار نقد و نظرهایی بوده است. در این مطلب بدون توجه به محتوای کمی و کیفی و با توجه به آمار بازدید کننده گان سایت های اینترنتی به رتبه بندی ده سایت برتر اینترنتی دنیا پرداخته شده است : جدول ۱۰ سایت پر بازدید کننده دنیا   رتبه نام سایت شرح ۱ Google.com موتور جستجوگر ۲ Facebook.com شبکه اجتماعی ۳ […]

دسته‌ها: اخبار