مطالعه و بررسی مدل های اندازه گیری رضایت مشتری و شاخص های ملی کشورهای مختلف در جداول زیر به تفکیک آورده شده است: مقایسه مدل های مختلف رضایت مشتری   نام مدل بنيانگذار ويژگي كانو نورياكي كانو مقايسه پارامتر كيفيت عملكرد و رضايت مصرف كننده- تعريف كيفيت از سه منظر اساسي – عملكردي – انگيزشي- در اكثر الگوهاي رضايت مشتري كاربرد دارد. فورنل فورنل بررسي روابط علت و معلولي در […]

دسته‌ها: مقالات