وب سایت www.Amar.ir با توجه به کاربرد آمار در سایر علوم و عدم آگاهی کافی برخی از محققین، دانشجویان و صاحبان مشاغل، از کاربردهای آمار در بالا بردن کارایی مجموعه خود، بر آن شدیم تا با راه اندازی این مکان گامی هر چند کوچک در اطلاع رسانی به دیگران برداریم. این سایت از سال 1383 راه اندازی گردیده است و هم اکنون دارای بیش از 3000 عضو می باشد.